CESOLAR

NHP Zöld Otthon Hitel

NHP Zöld Otthon Hitel

Az MNB 2021. október 4-én elindítja – a Növekedési Hitelprogram részeként – az NHP Zöld Otthon Programot. A program elsődleges célja a magas energiahatékonyságú ingatlanok iránti kereslet erősítése, mivel 2022 júniusától már csak olyan épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt, amelyek legalább BB minősítésűek (vagyis közel nulla energiaigényűek).

Terméktájékoztató

Általános feltételek

NHP Zöld Otthon Hitel igénylési feltételei

  • Kizárólag belföldi Ügyfél igényelhet Lakáshitelt (ideértve az adóstársat is).
  • Egy Ügyfél kizárólag egy NHP Zöld Otthon Hitel Szerződés adósa, illetve adóstársa lehet (kivételt képez az örökösödés és vagyonmegosztás)
  • A hitelt olyan nagykorú, a folyósitó Kereskedelmi Bank számára elfogadható jövedelemmel rendelkező ügyfelek igényelhetik, akik – a vonatkozó egyéb feltételeknek való megfelelés mellett – adósminősítési és hitelbírálati feltételeinknek megfelelnek. Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel.
  • Ha a hiteligénylőnek van házastársa/élettársa, úgy alapesetben neki is szerepelnie kell az ügyletben adóstársként.
  • Ezen kívül a háztartás elfogadható jövedelmének (mely a hitelbírálat alapja, lásd lejjebb) növeléséhez további adóstárs(ak) és kezes(ek) bevonására is lehetőség van, ebben az esetben ők is ügyleti szereplőkké válnak.
  • A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdonosai zálogkötelezett minőségben vesznek részt a kölcsönügyletben.
  • Az NHP Zöld Otthon Hitellel csak olyan új lakás vásárolható, illetve építhető, amely kizárólag az Adós/Adóstárs tulajdonába kerül és az Adós/Adóstárs saját lakhatását szolgálja.
  • Adásvételi előszerződés nem elegendő az NHP Zöld Otthon Hitel és/vagy Zöld OTK szerződés (továbbiakban együtt: Lakáshitel szerződés) megkötéséhez! A Lakáshitel Szerződés megkötésére és ezáltal az NHP ZOP kondíciók rögzítésére kizárólag végleges adásvételi szerződés esetén van lehetőség.

A hitelcél ingatlannak minden esetben meg kell felelnie az alábbi energetikai feltételeknek:

  • primerenergia-felhasználása maximum 90kWh/m2/év a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint;
  • BB (azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek megfelelő) vagy annál jobb energetikai minőségi szerinti besorolással rendelkezik a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján.

Meglévő CSOK, babaváró mellé nem igényelhető az NHP Zöld Otthon Hitel

NHP Zöld Otthon Hitel igénylése esetén elvárás, hogy az igénylő saját lakhatási célját szolgálja a célingatlan, abban lakóhelyet kell létesíteni és 10 évig életvitelszerűen a célingatlanban kell élni. Emiatt az elvárás miatt, amennyiben élő CSOK szerződéssel rendelkezik az Ügyfél egy másik ingatlan vonatkozásában, ahol szintén bentlakási kötelezettséget kell teljesítenie, NHP Zöld Otthon Hitel igénylésére nincs lehetőség. Egyidejűleg két ingatlanban ugyanis nem lehetséges állandó lakóhelyet létesíteni. Meglévő Babaváró hitel azonban nem kizáró tényező, amennyiben az Ügyfél jövedelmi helyzete alapján a Babaváró hitel és az NHP Zöld Otthon Hitel visszafizetéséhez megfelelő jövedelemmel rendelkezik.

error: Védelett tartalom!!